info@proideas.sk    |    +421 917 886 666

jazyk  /  language

sk en nl de
 • Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  POTREBUJETE ZALOŽIŤ
  OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ?
  Založíme Vám spoločnosť, vykonáme akúkoľvek zmenu v už existujúcej spoločnosti na obchodnom registri, rýchlo, efektívne, ušetríme Váš čas a Vaše náklady zatiaľ čo Vy sa môžete naplno venovať Vášmu podnikaniu. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
 • Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  Progressive Ideas
  NEMÁTE ČAS NA ADMINISTRATÍVNE
  RIADENIE SPOLOČNOSTI?
  Poskytneme Vám služby full-servisovej správy spoločností, poskytneme Vám registračné sídlo spoločnosti na lukratívnych adresách v Bratislave, zabezpečíme prijímanie a odosielanie korešpondencie, zastúpime Vás v konaní pred orgánmi štátnej správy a pred akýmikoľvek právnickými a fyzickými osobami. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Úvod

Spoločnosť poskytuje pre klientov služby od roku 2012. Spoločnosť poskytuje komplexné podnikateľské poradenstvo. Našim hlavným cieľom je poskytovať odborné služby na vysokej profesionálnej úrovni, so zabezpečením diskrétnosti, efektívnosti a rýchlosti procesu.

Medzi hlavné oblasti nášho pôsobenia patrí podnikateľské poradenstvo v oblasti zakladania spoločností, zmien v spoločnostiach, poradenstvo pri ukončení podnikania, živnosti a pod.

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledovné služby:

 • zakladanie spoločností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.)
 • zmeny v spoločnostiach (napr. zmena sídla, odvolanie, vymenovanie konateľa/ov, prevod obchodných podielov atď.)
 • predaj ready made spoločností
 • predaj platcov/neplatcov DPH
 • poskytujeme virtuálne sídlo spoločnostiam na exkluzívnych adresách v Bratislave
 • poskytujeme služby v oblasti výkupu spoločností
 • zabezpečujeme podporný poradenský servis pri ukončení podnikania, živnosti
 • zabezpečujeme nákup a predaj pohľadávok, ako aj ich vymáhanie
 • zabezpečujeme full-servisovú správu spoločností (prijímanie a odosielanie pošty, založenie účtu v banke, zastupovanie pred akýmikoľvek štátnymi orgánmi a akýmikoľvek právnickými a fyzickými osobami a iné)
 • poskytujeme podnikateľské poradenstvo v oblasti podnikania, správy a riadenia spoločností.

Okrem vyššie uvedených činností sa spoločnosť zaoberá poskytovaním poradenských služieb podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb klientov.

Spoločnosť Progressive Ideas s. r. o. neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. Poskytujeme podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností. Právne služby zabezpečuje naša partnerská advokátska kancelária.

Pre bližšie informácie o nami ponúkaných službách nás prosím neváhajte kontaktovať.